o nás

Společnost Geodetické služby Geo-Real Tábor s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8122. 

Naše firma působí na trhu v oboru geodézie od již roku 1999 a provádí téměř veškeré geodetické práce. 

Neopíráme se o systémy jakosti, ale využíváme dlouholeté zkušenosti, tradici a kvalitu.   Naše práce nás baví a naším cílem je spokojený zákazník. Ke každé zakázce proto  přistupujeme tak, aby byly splněny všechny požadavky objednavatele v co nejkratším čase a byla zajištěna přesnost a správnost v souladu s platnými předpisy.

Působíme převážně v Jihočeském kraji, výjimkou však nejsou ani zakázky v jiných lokalitách ČR. Mezi naše zákazníky patří státní správa, stavební a projekční firmy, obce a především jednotlivci.

 

Údaje o našich obchodních partnerech a zákaznících zpracováváme v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) a to pouze za účelem nezbytně nutným k plnění smlouvy a vedení účetnictví.

geodetické služby Geo-Real Tábor s.r.o. / info@georealtabor.cz
www stránky: KALI.cz


27.11. 16:04:07

Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím facebooku.   ...
více info